Η εταιρία μας - Ενημέρωση επενδυτών

Η εταιρία μας - Ενημέρωση επενδυτών


Ξενοδοχεία στην Κέρκυρα - Το κτίριο

Η εταιρία μας

Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1987 με απώτερο σκοπό την διαχείριση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Πρώτος Πρόεδρος της εταιρίας και ιδρυτής ήταν ο κος Νικόλαος Λάσκαρης.

Την εταιρία αναβίωσε μετά από πολλά χρόνια αδράνειας ο κος Σπυρίδων Λάσκαρης και προέβει στην αποπεράτωση και ολόκληρωση της ξενοδοχειακής μονάδας στην Κέρκυρα.

Το έτος 2006 ολοκληρώνονται οι εργασίες στο ξενοδοχείο Kερκυραϊκό Mυστικό (Hotel Corfu Secret) και τον Ιούλιο του ιδίου έτους γίνεται και η γενική δοκιμή. Το ξενοδοχείο τριών (3) αστέρων λειτουργεί ως υποκατάτημα της εταιρίας.

Το έτος 2007 το ξενοδοχείο έχει την πρώτη του ολοκληρωμένη χρονιά λειτουργίας.

Από την δεύτερη κιόλας χρονιά λειτουργίας του, το ξενοδοχείο αρχίζει να σαρώνει τα βραβεία το ένα μετά το άλλο δείχνοντας απ την αρχή τις προοπτικές της εταιρίας.

Το έτος 2016 η εταιρία εορτάζει τα 10 χρόνια λειτουργίας του ξενοδοχείου με ειδική εορτή εντός του ξενοδοχείου στην Κέρκυρα.

Το έτος 2018 η εταιρία αναβαθμίζει την ξενοδοχειακή μονάδα της στην Κέρκυρα από δύο αστέρια που ήταν σε τρία (3) αστέρια και την συγκαταλέγει μέσα στα καλύτερα ξενοδοχεία του νησιού.

Εταιρική Ενημέρωση