Hotel Corfu Secret Terms & Conditions

Όροι και Προϋποθέσεις του ξενοδοχείου μας

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας

Η εταιρία Κερκυραϊκό Μυστικό - Ξενοδοχειακές και Τουριστικές επιχειρήσεις Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 64 και εκπροσωπείται νόμιμα, που για λόγους συντομίας στο εξής θα καλείται "Η Εταιρία", διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο για τον παρόντα δικτυακό τόπο του ξενοδοχείου "Κερκυραϊκό Μυστικό", που για λόγους συντομίας στο εξής θα καλείται "Δικτυακός Τόπος". Με κάθε πρόσβαση σας και χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε και αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

Περιεχόμενο

Ο Δικτυακός Τόπος περιέχει υλικό που περιλαμβάνει κείμενο, εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα κ.α, καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου υλικού καθώς και όσου κατά καιρούς προστίθεται και το οποίο υλικό είναι ιδιοκτησία της "Εταιρείας". ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ η αντιγραφή, αναπαραγωγή, εκμετάλευση εμπορική ή μη και η χρήση μέρους, τμήματας ή του συνόλου του Δικτυακού Τόπου χωρίς την έγγραφη έγκριση από την "Εταιρεία".

Υπερσύνδεσμοι

Ο Δικτυακός Τόπος περιέχει υπερσυνδέσμους οι οποίοι οδηγούν τον χρήστη σε άλλους δικτυακούς τόπους είτε αυτοί είναι συνεργατών της Εταιρίας είτε ενημερωτικοί και παροχής πληροφοριακού υλικού όπως η πρόγνωση του καιρού, χάρτες κλπ. Η Εταιρεία σας παρέχει αυτούς τους υπερσυνδέσμους καθαρά και μόνον για την διευκόλυνσή σας και σε καμμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες και πράξεις αυτών των ανεξάρτητων ιστοσελίδων. Το ότι οι υπερσύνδεσμοι αυτοί υπάρχουν μέσα στον Δικτυακό Τόπο σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ελέγχουμε ή αποδεχόμεθα ή είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο τους, των διαφημίσεων, των προϊόντων, των υπηρεσιών, της πολιτικής ή οποιουδήποτε υλικού που εμφανίζεται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Φυσικά η Εταιρία πριν τους συμπεριλάβει στο δικτυακό της τόπο τους έλεγξε και τους βρήκε απολύτως ασφαλείς για τα παιδιά καθώς και για τις υπηρεσίες που η Εταιρία τους χρησιμοποιεί, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει σε καμμία περίπτωση ότι ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης εισέρχεται σε αυτές με δική του ευθύνη.

Δήλωση

Ο Δικτυακός Τόπος καθώς και ότι συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν, παρέχεται «αυτούσιος», χωρίς καμία άλλη άμεση ή έμμεση εγγύηση καταλληλότητας του και μόνον για τον σκοπό για τον οποίο φτιάχθηκε.

Ευθύνη της εταιρίας για τον Δικτυακό Τόπο

Για κάθε ενέργεια ή αποτέλεσμα, που συνδέεται με την χρήση του Δικτυακού Τόπου αλλά και εξαιτίας των παρόντων όρων και Δηλώσεων, η Εταιρία αλλά και οι συνεργάτες, εκπρόσωποι και αντιπρόσωποι αυτής καθώς και το προσωπικό που έχει οιανδήποτε σχέση με αυτήν, δεν φέρουν ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη, άμεση ή έμμεση αποζημίωση που θα επέλθει από τις ζημιές ή βλάβες αυτές καθώς και απώλεια εσόδων, ακόμη και στην περίπτωση που έχετε λάβει οποιαδήποτε προειδοποίηση για την πιθανότητα ή τους κινδύνους μιας τέτοιας ζημιάς.

Αποζημιώσεις

Με την είσοδο σας στον Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ρητώς να τον χρησιμοποιήσετε κάτω από τους όρους και τις δεσμεύσεις που τον διέπουν άλλως να αποζημιώσετε την Εταιρεία, τους υπαλλήλους της, τους διευθυντάς καθώς και τους αντιπροσώπους και συνεργάτες της, από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και δικηγορικών εξόδων τα οποία τυχόν καταβάλει, οιοσδήποτε καλόπιστος τρίτος, λόγω της χρήσης του Δικτυακού Τόπου, της παράβασης από εσάς των παρόντων όρων και δεσμεύσεων ή παραβίαση σας οποιουδήποτε Νόμου ή Δικαιωμάτων Τρίτων.

Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια

Ρητώς συμφωνείται ότι η οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που θα προκύψει εξαιτίας ή εξ αποτελέσματος της χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή των Όρων, των Δηλώσεων και των Συμφωνιών που σε αυτόν περιέχονται, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση τους θα είναι αυτά των Αθηνών.

Τροποποιήσεις Όρων και Συμφωνιών

Ο ιστοχώρος παγκόσμια αλλάζει συνεχώς. Νέες δυνατότητες αλλά και κίνδυνοι παρουσιάζονται συνεχώς εξαιτίας της χρήσης του. Έτσι και οι Όροι - Δηλώσεις που περιέχονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο μπορεί να συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν χωρίς καμία ειδοποίηση. Με κάθε είσοδο σας σε αυτόν άμεση ή έμμεση (οδηγηθήκατε δηλαδή σε αυτόν μέσω κάποιου υπερσυνδέσμου από άλλο δικτυακό τόπο) συμφωνείτε ρητώς ότι λάβατε γνώση και αποδέχεστε τυχόν αλλαγές, συμπληρώματικούς όρους και τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Η Εταιρία πασχίζει να παρέχει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια στο Δικτυακό Τόπο.

Επικοινωνία

Η Εταιρία παρέχει σε όλους τους χρήστες του Δικτυακού Τόπου την επιλογή να έρθουν σε επαφή μαζί της για περαιτέρω ερωτήσεις ή ανησυχίες. Μην διστάζετε, το νομικό τμήμα και τα στελέχη μας περιμένουν τις ερωτήσεις σας.

  • μέσω e.mail: info@corfusecret.gr
  • τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: (+30)2103243879 – (+30)26610 97921
  • μέσω fax: +30 2661097931
  • ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: CORFU SECRET SA
    64, Alexandras Av., Athens 114 73, Greece